CAR GPS SYSTEM-DEGO

ETB5,750.00

28/06/2020

0940 428246

Contact Seller

💯ከአሁን ጀምሮ መኪና መሰረቅ አይታሰብም 💯 አስደሳች ዜና ለመኪና ተጠቃሚዎችና ባለንብረቶች በሙሉ ዴጎ ጂፒኤስ በአይነቱ ለየት ያለ እና ለሁሉም የመኪና ባለ ንብረት የሚያስፈልግ የመኪና መቆጣጠሪያ እና ጂፒኤስ አቅርበንለት ። ምርቱ በብዛት እየተሸጠ ይገኛል የዚህ ጂፒኤስ ትራከር ሲስተም ጥቅሞች #መኪናዎን ከስርቆት ለመከላከል(መሰረቁን ባወቁበት ቅጽበት መኪናውን እንዳይንቀሳቀስ ማድረግ)💯👌 #ተሽከርካሪዎን ባሉበት ቦታ ሆነው መቆጣጠር ያስችላል ።📱📱 #አቋራጭና የማያውቁትን መንገድ ለማግኘት↩️↪️ #የተሽከርካሪውን የሚሽከረከርበትን ቦታ መምረጥ(በሚፈልጉበት ቦታ ብቻ እንዲንቀሳቀስ ) #የተሽከርካሪውን እና የአከባቢውን ሁኔታ ማየት #የድምፅና የካሜራ እይታዎች ማግኘት #የተለያዩ የሪፖርት አይነቶችን ማግኘት ይህን ዲቫይስ በፍጥነት ገዝተው ይጠቀሙ #ከ_3_አመት አስተማማኝ ዋስትና ጋር 💯💯💯% ዴጎ ጂፒኤስ ከነ መግጠምያ "የእጅ ዋጋን ጨምሮ"

Addis Abeba

Addis Abeba

gebya@gebya.net

Add a Review

Your Rating for this listing:

3 + 4 =